Masal ve Hikaye Anlatıcılığı Eğitici Eğitimi Programı Başvuru Formu

Masal ve Hikaye Anlatıcılığı Eğitici Eğitimi Programı Başvuru Formu

İnsanlığın en kadim becerilerinden biri masal ve hikâye anlatıcılığıdır. Masal ve hikâyeler yoluyla çocuklar geleceğe hazırlanmış ve geleceği inşa etmelerinde onlara bu yolla malzemeler sunulmuştur. Günümüzde ise etkili bir şekilde eğitim ortamları başta olmak üzere, her sosyal ortamda masal ve hikâyelere yer verilmektedir. Ticari hayatta da hikâyenin gücünü keşfedenlerin insanları ikna amaçlı bu gücü kullandıkları yaygın olarak görülmektedir. Hiçbir etkili konuşma yoktur ki içinde hikâye olduğu vakit sıkıcı geçsin, anlaşılması güç olsun. Anlatımı güçlendirmek, öğretici olmak ve dinleyenleri sıkmamak için en iyi yol hikâyelerdir.
Masal ve hikâye dinlemeden büyüyen çocuk olmadığı gibi masal ve hikâye anlatmadan çocuk büyüten de veya eğiten de yoktur. İşte masal ve hikâyenin öğretici, eğitici ve gizemli dünyasından yararlanmak için “Masal ve Hikâye Anlatıcılığı Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı” düzenlemiş bulunmaktayız.

Sertifika Programının Genel İçeriği

Teorik İçerik:
- Masal ve Hikâye Nedir?
- Masalın Ana Unsurları
- Masalın Yapısı
- Dünya Masallarından Seçmeler
- Masal ortamının hazırlanması
- Masal Anlatım Teknikleri
- Masalın Eğitimsel İşlevi
- Masal nasıl anlatılır?
- Hikâye nasıl anlatılır?
- Masallardaki gizli mesajlar
- Masal anlatıcılığında kendimizi nasıl geliştirebiliriz?
- Masal ve Hikayeyle ilgili literatür, yapılmış olan akademik çalışmalar ve kaynaklar

Uygulamalı İçerik:
- Masal ve Hikâye Anlatma Teknikleri ve Uygulamaları (Örnek Anlatımlar)
- Hayal Gücü Geliştirme Etkinlikleri
- Masal ve Hikâye Yazım Atölye Çalışması
- Masal ve Hikâye anlatırken hangi vurgu nerede yapılmalı?
- Masal ve Hikâye anlatıcılığı uygulamaları
- Masal ve Hikâyelerin bilinçaltına etkisi
- Masal ve Hikâye nasıl yazılır?
- Masal ve Hikâye yazım teknikleri
- Eğitim Ortamlarında Masal ve Hikâye Nasıl Kullanılır?

Kazanımlar:
- Öğretmenler öğrencilerine daha etkili ders işleyecek
- Anne ve babalar çocuklarına daha güzel ve bilinçli masal okuyacak
- Tüm katılımcılar farklı bir donanım kazanmış olacaklar
- Masalların etkili ve gizemli dünyasını fark edecekler
- Masalların bilinçaltı mesajları fark edilecek
Eğitici eğitimi yapabilecek
- Masal anlatıcılığı yapabilecek
- Hikâyenin gücüyle ikna kabiliyeti gelişecek


Tüm Katılımcılar Masal ve Hikâye Anlatıcısı Sertifikasına sahip olacaklardır.

Kimler Katılabilir?
- Öğretmenler
- Öğretmen Adayları
- Öğrenciler
- Anne ve Babalar
- Anlatmayı Sevenler
- Konuya İlgi Duyan Herkes

Program Süresi : 20 Saat
Ücret : 480 TL (KDV Dâhil)

*Sertifika programında eğitimler, Akademisyen ve alanda tanınmış uzmanlar tarafından verilmektedir