RUW-I (Reading-Okuma,Understanding-Anlama,Writing-Yazma)Testi Başvuru Formu

RUW-I (Reading-Okuma,Understanding-Anlama,Writing-Yazma)Testi Başvuru Formu

Süresi:
Uygulama ortalama 45 dakika sürmektedir. Çocuğun okuma, yazma ve anlama becerisine göre süre değişiklik gösterebilir.

Yaş Aralığı:
7-11 yaş arası tüm çocuklara uygulanmaktadır.

Uygulayıcı Kimliği:
Psikolog ve Psikolojik Danışmanlar tarafından uygulanmaktadır.

Amacı:
Bu uygulama okul çağında ki çocukların okuma, anlama ve yazılı anlatım becerilerini ölçmeyi amaçlar. Ölçekte okuma, okuduğunu anlama ve yazma olmak üzere 3 test bulunmaktadır. Okuma, anlama ve yazma becerilerinin gelişimsel süreçlerini takip etmek, geliştirmek ve kontrol altında tutmak adına erken yaşlarda yapılacak olan RUW testi geliştirilmiştir.

Neden Yapılmalıdır:
Çocuğun normal hatta normal üzeri zihinsel gelişim göstermesine rağmen okuma, anlama ve yazılı anlatım becerilerini içeren bilişsel süreçlerde bozulmalara rastlanabilir. Bu nedenle çocuğun okuma-yazma becerilerinin geliştiği ve iyileştiği ilkokul döneminde bu becerilerinin taramasının yapılması önemlidir.

Rapor Durumu:
Uygulanan test sonucu çocuk için bir karne oluşturulan her bir testin alt ölçütleri için çocuğun profili çıkarılır. Yaşıtlarına göre yeri belirlenerek olması hedeflenen yer ile ilgili danışmanlık yapılır. Hangi alt alanda desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilir ve bu doğrultuda bir eğitim planı hazırlanması hedeflenir.

Ailenin Çocuğu Teste Getirmeden Önce Dikkat Etmesi Gerekenler:

* Çocuğa testin içeriği hakkında gereksiz bilgi verilmemelidir. Eğer çocuk bir zeka testine gireceğini bilirse kaygı düzeyi artabilir ve gerçek performansını sergilemekte zorlanabilir. Bunun yerine çocuğa psikologla birlikte eğlenceli bir çalışma yapılacağı ya da oyun oynanacağı söylenebilir.

* Çocuk teste geldiğinde hasta olmaması, karnının tok olması ve tuvalet ihtiyacının giderilmiş olması gerekir. Böylece test esnasında çocuğu rahatsız edebilecek durumlar ortadan kaldırılmış olur.

* Yapılan testten beklentimiz çocuğu üstün zekalı/parlak zekalı/normal zekalı gibi kavramlarla etiketlemek değil, çocuğu tanımak, onun gelişmiş ve gelişmemiş alanlarını görüp gerekli tedbirleri almak olmalıdır.